Corporate

Business Care
Butlers Townhouse, Ballsbridge – Dublin, is the ideal haven for respite from a busy business schedule. Located adjacent to Dublin’s commercial district, we offer in-house services for business travelers, free Fibre powered wifi throughout.
 
Butlers’ Main Business Features include:
  • Superfast Fibre powered Wireless Broadband throughout reception areas and bedrooms
  • Telephone Facilities
  • Tea & Coffee, Mineral water
  • Arranging of other equipment available on request (fee applies)
  • Complimentary Parking Facilities to Residents – subject to availability
All of your needs will be professionally taken care of. A quiet environment is guaranteed within spacious rooms filled with daylight and every business amenity.
 
Our professional team can assist you in customising your event to your exact needs. For more information and a quote, please contact us to discuss on +353 1 667 4022 or email us on reception@butlerstownhouse.ie

Liên Hệ

Địa chỉ

Butlers Townhouse,
44 Lansdowne Road,
Ballsbridge,
Dublin 4
D04 RY96

Điện Thoại

00353 (0) 16875270

Email

reception@butlerstownhouse.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00353 (0) 16875270

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách